Vivalla förskoleområde vann Kvalitetspriset 2019

Genom systematiskt arbetsmiljöarbete har sjukfrånvaron minskat till nära hälften på tre år. Ökad personalkontinuitet är en viktig kvalitetsfaktor som bidrar till en trygg miljö för barn, vårdnadshavare och medarbetare, där lärande och utveckling tillåts stå i fokus.

Maria Lilja, Karin Svärdh, Mikael Axelsson och Anna Lundqvist från Vivalla förskoleområde.

Maria Lilja, Karin Svärdh, Mikael Axelsson och Anna Lundqvist från Vivalla förskoleområde. Saknas på bilden gör Maria Rögardt.

Behövde stöd och coachning

Vivalla förskoleområde har under de senaste åren haft stora utmaningar med hög sjukfrånvaro och hög personalomsättning. Kostnaderna för sjuklöner och vikarier har varit höga:

– När vi har en sådan personalsituation, går energin och kraften åt att lösa ”dag för dag”. Då krymper utrymmet att arbeta med verksamhetens kvalitet. Vi chefer kände att det vi främst gjorde var att rekrytera och ta hand om rehabiliteringsärenden, säger Anna Lundqvist som är rektor i Vivalla förskoleområde och också den som tog initiativet att ansöka om Kvalitetspriset.

– Ja, jag tror jag rekryterade 10 tjänster mitt första halvår. Nu har jag rekryterat en per termin, tillägger Maria Lilja, som också är rektor i Vivalla och nyligen var nominerad som Årets rektor vid Skolledargalan.

– Det vi identifierade i processen var att vi dels behövde ett nära chefsstöd. En person med kompetens som kan finnas med och coacha oss, men också en person som faktiskt gör uppgifter i arbetsmiljöarbetet som avlastar oss chefer. Då landade vi i att anställa en samordnare för arbetsmiljö, berättar Anna.

Fånga upp signaler på ohälsa i ett tidigt skede

Som första verksamhet i Örebro kommun valde Vivalla förskoleområde att anställa en samordnare för arbetsmiljö i oktober 2018.

– Det finns mycket bra kompetens på HR-avdelningen som jobbar med bland annat arbetsmiljöfrågor och personalfrågor. Den stora skillnaden är att jag är ute i verksamheten och fångar upp saker snabbare. Målet var att försöka fånga upp signaler på ohälsa så tidigt som möjligt och att kunna stödja cheferna i sin vardag för att skapa hållbara, attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser, berättar Mikael Axelsson, samordnare för arbetsmiljö.

Minskad sjukfrånvaro med hjälp av systematiskt arbete

År 2016 hade Vivalla förskoleområde en total sjukfrånvaro på 13,67 %. Genomsnittet för samtliga förskolor i Örebro kommun var vid samma tidpunkt 9,57 % och den totala sjukfrånvaron för samtliga verksamheter i Örebro kommun var 7,71 %. År 2019 hade sjukfrånvaron minskat med hela 47 % i Vivalla förskoleområde. Att antalet sjukfrånvarotimmar inom Vivalla förskolor mellan 2016–2019 sjönk med nästan hälften, motsvarar 2.5 miljoner kronor. Därför kan kostnaden för att ha en samordnare för arbetsmiljö, med lätthet räknas hem i form av betydande besparingar av minskade kostnader för sjuklöner och vikarier.

– Till att börja med gjorde vi en nulägesbild och satte vi upp några kvantitativa mål. Vi skulle ha så låg personalomsättning som möjligt. Med låg sjukfrånvaro kan man lägga pengar på annat och det blir mycket mer stabilt. Det märks även för barn och föräldrar, personal som för det mesta är på plats bidrar till trygghet, säger Mikael och fortsätter:

– För att få till en bra arbetsmiljö behöver man jobba med systematik. Man jobbar med det hela tiden och alla bidrar. Ett exempel på vad vi gör är att vi på varje APT har möjligheten att ”ta tempen” på arbetsmiljön genom fyra påståenden i en webbaserad, anonym enkät. På det sättet får alla vara delaktiga och vi upplever att det blir mer konkreta samtal.

– Det är också väldigt mycket här och nu, att just idag tycker vi så här. Till exempel om medarbetarna inte tycker vi har tillräckligt med planeringstid, så tittar vi på det där och då för att se vad vi kan göra tills nästa månad, berättar Maria.

– Att ta tempen är en viktig del, men även att hålla koll på statistiken för att kunna sätta upp mål och göra analyser. Vi gör det minst en gång i kvartalet. Då kan vi se om det är en förskola där sjukfrånvaron börjar stiga och vi kan bromsa det snabbt. Vi gör en kartläggning och sedan handlingsplan för att jobba ned siffrorna igen, säger Mikael.

”Idag har vi personal som trivs och som med glädje kommer till jobbet”

Nu märker Vivalla förskoleområde att det finns ett intresse internt i Örebro kommun men också utifrån att ta del av deras erfarenheter från arbetsmiljöarbetet. Bland annat har Lärarförbundets ordförande besökt Vivalla och berömt hur man kommit tillrätta med arbetsmiljöproblemen.

– Idag har vi personal som trivs och som med glädje kommer till jobbet. Som också säger på utvecklingssamtal att ”nu får jag jobba med mitt läroplansuppdrag, som handlar om barns utveckling och lärande”. De upplever det som ett helt annat jobb mot för två-tre år sedan. Det känns fantastiskt! avslutar Anna.

Om Kvalitetspriset

Kvalitetspriset Nya steg kan sökas av kommunala enheter, fristående skolor och förskolor samt verksamheter som kommunen har entreprenadavtal med. Priset består av statyetten ”Nya steg” och 100 000 kronor att använda för fortsatt utvecklingsarbete. Här kan du läsa mer om Kvalitetspriset.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!