E-tjänst för orosanmälan för dig som arbetar med barn och unga

Du som jobbar med barn och unga i Örebro kommun är skyldig att göra en orosanmälan till socialtjänsten om du misstänker att ett barn eller en ungdom under 18 år far illa. Nu finns en e-tjänst som ska förenkla för dig som i din yrkesroll ska göra en orosanmälan.

Anmälningsplikten gäller alla verksamheter i Örebro kommun som jobbar med barn och ungdomar. Tidigare har orosanmälan gjorts genom att faxa, posta eller lämna in anmälan skriftligt till Socialkontorets reception, men nu finns även en e-tjänst för orosanmälan. Sedan tidigare finns en e-tjänst för att göra orosanmälan som privatperson, som inte har anmälningsplikt.

Syftet med e-tjänsten är att tydliggöra och förenkla för dig som ska göra en orosanmälan. Med e-tjänsten blir anmälan även mer rättssäker och det blir mindre utrymme för missförstånd. Genom att använda e-tjänsten bidrar du till att en eventuell utredning om barnet kan sättas igång så snabbt som möjligt. Dessutom får vi en tydligare orosanmälan som gör att vi kan arbeta mer effektivt och snabbt se eventuella stödbehov, vilket gynnar barnet eller ungdomen.

Här kan du som arbetar med barn och unga göra en orosanmälan via e-tjänsten.

Senast uppdaterad: 18 februari 2020
Publicerad: 18 februari 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!