Örebro kommun deltar i EU-projekt kring gröna upphandlingar

Örebro kommun kommer att ingå i ett EU-projekt kring gröna och innovativa upphandlingar. Tillsammans med flera andra myndigheter i Norden arbetar vi för en utsläppsfri leverans av varor och tjänster.

Örebro kommun kommer tillsammans med upphandlande myndigheter i de nordiska länderna att delta i ett EU-projekt kring gröna och innovativa upphandlingar. Målet är bidra till en utsläppsfri marknad för leverans av varor och tjänster genom att samarbeta kring offentlig upphandling.

Just nu pågår arbetet med att identifiera och enas om gemensamma behov och utmaningar, därefter kommer en så kallad marknadsdialog att genomföras, vilket innebär att ett leverantörsmöte för dialog kommer att hållas i Oslo den 26 mars.

– Projektet är tänkt att ta fram en gemensam kravställning för Norden för att skynda på omställningen mot utsläppsfria leveranser av varor och tjänster, säger Helena Sköld Lövgren, upphandlingschef på Örebro kommun. Syftet är även att driva på innovation och att hitta nya lösningar.

För Örebros del innebär det här att miljöpåverkan av transporter blir mindre, liksom att transporterna blir säkrare.

– Att offentliga myndigheter går ihop för att ställa krav på Norden-nivå är positivt för framtiden och rent av nödvändigt ur klimatsynpunkt, avslutar Helena Sköld Lövgren.

Mer om EU-samarbetet finns att läsa här.

Senast uppdaterad: 10 februari 2020
Publicerad: 10 februari 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!