Medborgare tyckte till om Brickebackens utveckling

Tack för era synpunkter på planprogrammet för Brickebackenområdet! Nu är samrådstiden slut och vi kommer gå igenom alla synpunkter, samtidigt som vi fortsätter utveckla förslaget.

Fler typer av bostäder, utveckling av ett levande centrum och placering av ett nytt badhus. Det var några av förslagen som presenteras i planprogrammet för Brickebackenområdet, som örebroare kunde tycka till och lämna synpunkter på 21 november–6 februari.

Planprogrammet visade ett förslag på hur området kan utvecklas på 20 års sikt. Förslaget var på en övergripande nivå, eftersom arbetet fortfarande är i ett tidigt skede. Bland annat visade förslaget att parkerna i området ska utvecklas till trivsamma mötesplatser och möjligheterna att cykla och åka buss till och inom området ska förbättras. Planprogrammet visade också ett läge för det nya badhus som planeras i Brickebacken.

Samrådstiden avslutad

Under perioden 21 november–6 februari fanns möjlighet att lämna synpunkter på det förslag som planprogrammet för Brickebackenområdet visar. Ett samrådsmöte genomfördes i början av året i Brickebackens centrum för att sprida information om förslaget och ge möjlighet att träffa tjänstepersoner och politiker. Cirka 50 personer valde att besöka mötet för att fördjupa sig i och diskutera förslaget.

Vad händer nu?

Nu kommer vi gå igenom alla inkomna synpunkter samtidigt som vi tar ställning till dem och utvecklar förslaget. Ett reviderat förslag ska sedan godkännas av Programnämnd samhällsbyggnad, vilket preliminärt sker efter sommaren 2020. Planprogrammet kommer sedan ligga till grund för fortsatt planering och byggnation i Brickebacken, vilket kommer att ske i etapper.

Mer information

Du kan läsa mer på orebro.se/planprogrambrickebacken

Senast uppdaterad: 10 februari 2020
Publicerad: 10 februari 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!