Nytt namn: Förvaltningen för sociala insatser

Från den 1 februari är Socialförvaltningens interna utförande och Förvaltningen för funktionsstöd en gemensam förvaltning.

Det nya namnet är Förvaltningen för sociala insatser, som både passar utifrån förvaltningarnas uppdrag men också utifrån ett medborgarperspektiv.

– Jag är så glad för att denna sammanslagning nu är en realitet. Jag ser fram emot att skapa bättre förutsättningar för tvärfunktionella insatser och att utveckla detta med den breddade profession och kompetens som den nya förvaltningen nu utgörs av i och med sammanslagningen. Min förhoppning är att detta ska bidra till snabbare flöde i våra processer och att medborgaren ska uppleva att dennes behov blir tillgodosedda på ett bättre sätt, säger Johanna Viberg, Förvaltningschef för sociala insatser.

Det nya namnet gäller officiellt från och med 1 februari.

Senast uppdaterad: 22 januari 2020
Publicerad: 22 januari 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?