Nikolaiskolan går ihop med Olaus Petriskolan

Höstterminen 2020 går Nikolaiskolan ihop med Olaus Petriskolans årskurs 7–9 och blir Olaus Petriskolans högstadium. Tillsammans skapar de en stor och attraktiv högstadieskola med stark kulturprofil i centrala Örebro.

Grundskolenämnden har beslutat att Nikolaiskolan från och med höstterminen 2020 permanent går samman med Olaus Petriskolan 7–9, i Nikolaiskolans lokaler vid Oskarsparken i centrala Örebro. Olaus Petriskolan fortsätter att vara en F–9-skola, men nu med lokaler både på Norr och vid Oskarsparken.

– Vi har utvecklat ett nära samarbete under de senaste 1,5 åren, när vi befunnit oss i samma skollokaler på grund av renovering. Nu bygger vi vidare på det, säger Maja Mustonen, rektor på Nikolaiskolan.

OP-skolans högstadium flyttar till centrum

Olaus Petriskolan är en F–9-skola och finns på Norr i Örebro. Skolan har renoverats under de senaste 1,5 åren och deras högstadieelever har då tillfälligt gått i Nikolaiskolans lokaler. Olaus Petriskolans årskurs F–6 växer varje år och förväntas behöva hela Olaus Petriskolans lokaler framöver till sin verksamhet.

Grundskolenämndens beslut innebär att all personal och alla elever som idag är Nikolaiskolan och Olaus Petriskolan 7–9 går samman och blir Olaus Petriskolans högstadium.

– Vi kommer att fortsätta vara en F–9-skola, men vi har vår verksamhet i två olika skolbyggnader, årskurs F–6 på Norr och årskurs 7–9 i våra lokaler vid Oskarsparken i centrum, säger Margarita Fernandez, rektor för årskurs 7–9 på Olaus Petriskolan.

Fortsatt stark kulturprofil

Olaus Petriskolan och Nikolaiskolan har idag olika profiler, från hösten 2020 kommer eleverna att kunna välja bland profilerna: musik, bild, drama, engelska, makerspace samt idrott och hälsa.

– Efter sammanslagningen kommer vår högstadieskola fortsätta att vara en skola med stark kulturprofil, där elever med olika bakgrund möts, säger Maja Mustonen.

Så här söker du skolan till hösten 2020

Du som har tänkt att söka till Nikolaiskolan, ska istället söka till Olaus Petriskolan (eftersom Nikolaiskolan går ihop med Olaus Petriskolan höstterminen 2020).

Hur påverkar sammanslagningen mig som elev?

Du som idag går i årskurs 6 på Olaus Petriskolan behöver inte göra något alls. Du kommer att erbjudas plats på högstadiet i centrum och behöver alltså inte ansöka om plats. Olaus Petriskolans nuvarande profiler musik, teknik, idrott och hälsa samt engelska utökas med kultur- och makerspace-profiler.

Du som idag går i årskurs 6 på Vivallaskolan och har Nikolaiskolan som din högstadieskola behöver inte göra något alls. Du får en plats på Olaus Petriskolan istället för Nikolaiskolan, i samma lokaler som Nikolaiskolan har idag, med samma personal och alla profiler som Nikolaiskolan erbjuder.

Du som redan går på Olaus Petriskolan i årskurs 7–9 eller på Nikolaiskolan årkurs 7–8 kommer inte att påverkas alls av beslutet. Du går kvar i samma lokaler med samma personal och alla profiler som vi erbjuder idag kommer att finnas kvar.

Välkommen på Öppet hus 14 januari!

Vill du veta mer är du varmt välkommen till vårt gemensamma Öppet hus-träff för Nikolaiskolan och Olaus Petriskolan 7–9. Under kvällen berättar vi om sammanslagningen av Nikolaiskolan och Olaus Petriskolan och presenterar alla våra profiler. Du får också möjlighet att ställa frågor till profillärare och elever som går de olika profilerna.

Senast uppdaterad: 10 januari 2020
Publicerad: 10 januari 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?