Fler bostäder och mötesplatser i framtida Brickebackenområdet

Fler typer av bostäder, utveckling av ett levande centrum och placering av ett nytt badhus. Det är några av förslagen som presenteras i planprogrammet för Brickebackenområdet. Från och med idag, 21 november, kan du tycka till och lämna synpunkter på planprogrammet.

Stadsbyggnad i Örebro kommun har tagit fram ett planprogram för Brickebacken och dess närområde. Planprogrammet visar ett förslag på hur området kan utvecklas på 20 års sikt. Förslaget är på en övergripande nivå, eftersom arbetet fortfarande är i ett tidigt skede.

Målet med förslaget är att stadsdelen knyts samman med resten av staden, att ett levande centrum utvecklas och att de kompletteringar som görs i form av bland annat bostäder, ska möta människors olika behov. Parkerna i området föreslås utvecklas till trivsamma mötesplatser och möjligheterna att cykla och åka buss till och inom området ska förbättras. Inom de närmsta åren finns det också planer på att bygga ett nytt badhus i Brickebacken.

Tyck till om hur Brickebackenområdet ska utvecklas!

Under perioden 21 november 2019 – 6 februari 2020 är planprogrammet på samråd. Under samrådet har alla möjlighet att lämna synpunkter på det förslag som planprogrammet visar.

orebro.se/planprogrambrickebacken finns planprogrammet och tillhörande handlingar. Där kan du även lämna synpunkter. Ett samrådsmöte är planerat i januari 2020. Dit är alla välkomna som vill ta del av förslaget och ställa frågor!

Efter samrådet kommer vi gå igenom inkomna synpunkter och ta ställning till dem samtidigt som vi utvecklar förslaget. Planprogrammet kommer sedan ligga till grund för fortsatt detaljplanering i området.

Mer information

Här kan du läsa mer, ta del av planprogrammet och tillhörande handlingar samt lämna dina synpunkter.

Vy över Brickebacken sett från söder, med föreslagna utbyggnadsområden markerade.

Vy över Brickebacken sett från söder, med föreslagna utbyggnadsområden markerade.

Senast uppdaterad: 21 november 2019
Publicerad: 21 november 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?