Välkommen att hämta sand för halkbekämpning

Nu finns det gratis sand att hämta på våra återvinningscentraler - Atleverket, Glanshammar, Hovsta, Mellringe och Odensbacken. Max 50 liter per hushåll. Välkommen!

Bilden visar ett hjärta av sand
Senast uppdaterad: 11 november 2019
Publicerad: 9 november 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?