Örebro kommun drar tillbaka tilldelningsbeslutet om bygget av Lyra, Örebros nya vattenreservoar

Tidigare i höst beslutade Örebro kommun att NCC Sverige AB skulle få uppdraget att bygga den nya vattenreservoaren Lyra. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten av Skanska Sverige AB, och idag har Örebro kommun lämnat in sitt svar på överklagan till Förvaltningsrätten.

– Lagen om offentlig upphandling ger alltid övriga anbuds­givare möjlighet att överklaga, så är det vid alla upphandlingar och det händer rätt ofta både i Örebro och i övriga Sverige, berättar Helena Sköld Lövgren, upphandlings­chef på Örebro kommun. Tanken är att processen ska vara transparent, och att både förfrågnings­underlag, anbud och tilldelnings­beslut ska kunna granskas av en rättslig instans.

Efter överklagan har kommunen återigen gått genom anbuds­förfrågan, med utgångs­punkt i det som överklagan handlade om.

– Vi fick in två anbud under upphandlingen och när vi utvärderade dem kunde vi se att båda uppfyllde de krav vi ställde i de administrativa föreskrifterna, säger Mimmi Hodzic, förvaltnings­chef på Tekniska förvaltningen. Vi har återigen gått genom både anbuds­förfrågan och anbuden, och då sett att vi inte har fått in kompletta svar på mindre detaljer i de tekniska beskrivningarna. Detta beror på att vi inte varit tillräckligt tydliga med det som kallas skall-krav. Det handlar om mindre detaljer, men för att det ska vara helt korrekt så kommer vi att göra en ny utvärdering.

Ambitionen är att ett nytt beslut tas före års­skiftet, och att Lyra därmed kan stå klar våren 2022.

– Vi kan självklart inte säga idag hur det nya beslutet kommer att se ut och vilken av anbuds­givarna som kommer att få uppdraget att bygga Lyra, säger Helena Sköld Lövgren, nu ska vi gå genom anbuden igen och efter det ta ett beslut. För utomstående kan det här kanske verka omständligt, men poängen med rätten att överklaga till Förvaltnings­rätten är att alla inblandade ska ha insyn i hela processen och kunna förstå de beslut som tas.

Under tiden som upphandlingen och bygget av Lyra pågår är Svampen en väl fungerande vatten­reservoar som förser örebroarna med rent vatten. Svampen är robust, men kommunen växer och Lyra kommer att vara byggd enligt den senaste tekniken. När Lyra blir Örebros nya vatten­reservoar kommer Svampen att tömmas och istället vara ett land­märke och utflykts­mål för både örebroarna och besökare.

Fakta om den nya vattenreservoaren Lyra

Den nya vatten­reservoaren Lyra blir dubbelt så stor som Svampen, och kommer att byggas i södra delen av Örebro. Lyra kommer inte att vara öppen för allmän­heten, som Svampen har varit genom åren, men byggnaden kommer att ge avtryck i omgivningarna. Lyra kommer att rymma 15 000 kubik­meter vatten, och vara 20 meter hög. Platsen, åsen i Adolfsberg i södra Örebro, medför att Lyra syns på långt håll och höjden ger ett bra, naturligt tryck för att örebroarna ska få ut vattnet i sina kranar. Arkitekt för Lyra är Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur, som vann arkitekt­tävlingen som vi genomförde 2016.

Mer information om Lyra.

Senast uppdaterad: 6 november 2019
Publicerad: 6 november 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?