Övergripande strategier och budget för 2020 antagen

På sitt sammanträde 21–22 oktober beslutade Kommunfullmäktige i Örebro om Övergripande strategier och budget 2020 med plan för 2021–2022. I dokumentet anger den politiska majoriteten vad den kommunala verksamheten ska arbeta med under året som kommer och hur de kommunala pengarna ska fördelas. Årets budget bygger på FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030.

Sex målområden

Övergripande strategier och budget (ÖSB) är det övergripande och över­ordnade styrdokumentet för kommunens nämnder och styrelser. I dokumentet, som framhåller att skolan är Örebro kommuns viktigaste prioritet, finns sex mål­områdena. De beskriver den politiska ambitionen för inne­varande mandat­period, grundas på de 17 globala målen i Agenda 2030 och är tänkt att motsvara mål­områdena i Örebro kommuns kommande hållbarhets­program.

  1. Örebro i sin fulla kraft.
  2. Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro.
  3. Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro.
  4. Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet.
  5. Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald.
  6. Hållbara och resurseffektiva Örebro.

Här kan du läsa Övergripande strategier och budget för 2020 med plan för 2021–2022 (pdf, 7.7 MB).

Senast uppdaterad: 25 oktober 2019
Publicerad: 25 oktober 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?