Elever skapar i Norrbyparken med konstnär

Hur går stigarna när barn får experimentera och låta den kreativa processen vara en del av målet? Det var frågan när elever på Norrbyskolan fick möjlighet att skapa konst med konstnär Jenny Berntsson i Norrbyparken utanför sin egen skolgård. Tillsammans har de skapat den konstnärliga installationen ”Earth Drawing – Norrbykatten”. Spana in deras spännande stigar nästa gång du är i Norrbyparken!

Just nu pågår ett tvåårigt samarbete mellan Örebro kommun och Statens Konstråd som låter elever på flera Örebroskolor skapa konst tillsammans med konstnärer, i sina egna lekmiljöer.

Först ut var elever på Norrbyskolan. I början på juni startade de den spännande processen att skapa konst i parken utanför sin skolgård. Under workshops ledda av konstnären Jenny Berntsson har de utforskat och experimenterat, och tillsammans har de skapat spännande stigar i Norrbyparken. Den konstnärliga installationen har fått namnet ”Earth Drawing – Norrbykatten”.

Elever från Norrbyskolan inviger stigen och konstinstallationen Norrbykatten.

Elever från Norrbyskolan inviger stigen och konstinstallationen Norrbykatten, september 2019. Foto: Ricard Estay

Från standardlekplatser till levande lekmiljö

Konstprojektet bidrar till Örebro kommuns arbete att gå från ”standardlekplatser” till variationsrika och levande lekmiljöer där barns fantasi, skapande och utforskande är lika viktigt som rörelseglädje.

Stärker barns inflytande och delaktighet

Konstprojektet är också ett sätt att stärka barns inflytande och delaktighet.

­– Vi vill att barnen förstår att vi vuxna tycker att det är viktigt att de får vara med och bestämma över de platser de leker på. Barns fantasi, skapande och utforskande är jätteviktigt för att de ska utvecklas och må bra. Så det känns helt rätt att involvera dem i skapandeprocessen när vi utvecklar deras lekmiljöer, och att processen få ta tid, säger Mimmi Beckman, projektledare på kommunens parkenhet.

I samarbete med Statens konstråd

Konstprojektet pågår under två år, 2019–2020. I år medverkar elever på Hagaskolan och Norrbyskolan, vilka skolor som medverkar nästa år är inte klart än.

Det är ett samarbetsprojekt mellan Örebro kommuns parkenhet, Örebro Konsthall, skolorna och Statens konstråd, som också finansierar den största delen av projektet.

Konst för alla

Förhoppningen är att konstprojektet ska resultera i både roliga minnen och värdefulla erfarenheter för barnen och det som barnen väljer att skapa kan finnas kvar under några år, till glädje för alla som bor och vistas i områdena.

Senast uppdaterad: 17 oktober 2019
Publicerad: 25 september 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?