Förslag på ny parkeringsreglering i Ringstorp

Det ska införas ny parkeringsreglering i området Ringstorp på Norr i Örebro. Örebro kommun har tagit fram ett förslag för den nya regleringen, som presenteras på ett möte den 17 september. På mötet kan du ställa frågor och lämna synpunkter på förslaget. Välkommen!

Tekniska förvaltningen i Örebro kommun har tagit fram ett förslag på ny parkeringsreglering i området Ringstorp på Norr. Förslaget på parkeringsreglering innebär att ett parkeringsförbudsområde med tillåtna sträckor för parkering kommer att införas. Det betyder att du endast får parkera på anvisade platser. Ingen parkeringsavgift kommer att införas i dagsläget.

Du har möjlighet att ge dina synpunkter på förslaget och hur den nya parkeringsregleringen ska se ut. Därför bjuder vi in till ett möte, där du kan ställa frågor om förslaget och framföra dina åsikter till verksamhetschef och trafikingenjör från Örebro kommun.

Tid och plats

Tisdag 17 september kl. 19. Citypassagen, Östra Bangatan 7A. Vi möts vid entrén mitt emot Rättscentrum (stora korsningen). Föranmälan krävs. Anmäl dig via medborgardialogtrafik@orebro.se senast 15 september.

Lämna synpunkter digitalt

Om du inte kan delta på mötet finns även möjlighet att lämna dina synpunkter via e-post senast 22 september. Skicka dina synpunkter till medborgardialogtrafik@orebro.se

Mer information

Läs mer och se förslaget på orebro.se/dialog

Senast uppdaterad: 18 september 2019
Publicerad: 5 september 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?