Tyck till om hur samhället kan klimatsäkras

Att vi redan nu kan se hur klimatet förändras har du säkert hört. Men hur påverkar det vägar, åar, förskolor, äldreboenden och dricksvatten? Hur ska samhället byggas nu för att vara anpassat till ett framtida klimat? Svaren på dessa frågor är tänkt att ges i Örebro kommuns Klimatanpassningsplan. Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget senast 24 oktober.

Syftet med en plan för klimatanpassning?

Syftet med planen är att minska risken för störningar genom väderhändelser eller förändrat klimat som påverkar möjligheten att utföra kommunala eller andra viktiga samhällstjänster. Mer konkret rör det sig om extrema väderhändelser, till exempel skyfall, värmebölja, stormar och snöoväder, eller följder av översvämning, torka, vattenbrist och naturolyckor som skred.

Växter och djur påverkas också av ett förändrat klimat vilket kan förändra naturens motståndskraft för extrema väderhändelser, föroreningar eller annan yttre stress. Det kan i sin tur påverka människor genom nya typer av sjukdomar, smittspridningsvägar eller möjlighet att odla. Det rör sig därför om långsamma förändringar över tid kombinerat med plötsliga extrema händelser som normalt sett sker ganska sällan. Båda påverkar möjligheten att bedriva kommunala verksamheter och andra viktiga samhällsfunktioner.

Planen utgår från ett förväntat klimat perioden 2070–2100. Dessa fakta har hämtats från Klimatanpassningsportalen, som drivs av SMHI, och från flera av Länsstyrelsens rapporter om kända klimathändelser i länet. Beskrivningen av det framtida klimatet kan vara intressant för fastighetsägare, andra myndigheter, organisationer och invånare.

Har du synpunkter?

Här hittar du remissversionen av Klimatanpassningsplanen (pdf, 1.9 MB) som innehåller åtgärder för vad Örebro kommun ska göra de närmaste åren för att klimatsäkra kommunala verksamheter. Tycker du att något saknas som kommunen borde göra? Då har du chansen att skicka in din synpunkt till kommun@orebro.se, senast 24 oktober. Ange ärendenummer ”Ks 1153/2018” i ämnesraden. Remissvar med vanlig post skickas till Örebro kommun, Box 30 000, 701 35 Örebro.

Det är inte aktuellt att lämna synpunkter som rör utsläpp av växthusgaser då planen inte behandlar det ämnet.

Mer information

Klimatanpassningsplanen ska inte förväxlas med Örebro kommuns Klimatstrategi (pdf, 940.8 kB) där mål för att minska klimatpåverkan finns. Dessa två styrdokument hanterar alltså två perspektiv av samma fråga – hur minskar kommunen sin klimatpåverkan (klimatstrategin) respektive hur skyddar kommunen sin verksamhet från negativ påverkan av de klimatförändringar som redan sker (klimatanpassningsplanen)?
Nu efterfrågar vi bara synpunkter på förslaget till Klimatanpassningsplan.

Kontakt

För eventuella frågor, kontakta Andreas Sävenstrand, andreas.savenstrand@orebro.se
Behöver du ett tryckt exemplar av planen, kontakta Servicecenter 019-21 10 00

Senast uppdaterad: 4 september 2019
Publicerad: 4 september 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?