Norrbyskolans och Hagaskolans elever skapar med konstnärer

Vad är en kreativ vildmark och hur går stigarna när barn får experimentera och låta den kreativa processen vara en del av målet? Det återstår att se, för just nu skapar elever på Norrbyskolan och Hagaskolan konst tillsammans med konstnärer, i sina egna lekmiljöer.

Bild från elevernas workshop med konstnär Jenny Berntsson.

I början av juni påbörjade elever på Norrbyskolan och Hagaskolan i Örebro den spännande processen att skapa konst i sina egna lekmiljöer tillsammans med en konstnär. Under workshops ledda av en konstnär har de utforskat och experimenterat och i augusti kommer konstverken att börja växa fram.

Hagaskolans elever skapar en kreativ vildmark tillsammans med konstnären Ruben Wätte i Varbergaskogen.

Norrbyskolans elever skapar spännande stigar tillsammans med konstnären Jenny Berntsson i Norrbyparken.

Från standardlekplatser till levande lekmiljö

Konstprojektet bidrar till Örebro kommuns arbete att gå från ”standardlekplatser” till variationsrika och levande lekmiljöer där barns fantasi, skapande och utforskande är lika viktigt som rörelseglädje.

Stärker barns inflytande och delaktighet

Konstprojektet är också ett sätt att stärka barns inflytande och delaktighet.

­– Vi vill att barnen förstår att vi vuxna tycker att det är viktigt att de får vara med och bestämma över de platser de leker på. Barns fantasi, skapande och utforskande är jätteviktigt för att de ska utvecklas och må bra. Så det känns helt rätt att involvera dem i skapandeprocessen när vi utvecklar deras lekmiljöer, och att processen få ta tid, säger Mimmi Beckman, projektledare på kommunens parkenhet.

I samarbete med Statens Konstråd

Projektet med konstnärerna pågår under två år, 2019–2020. I år medverkar elever på Hagaskolan och Norrbyskolan, vilka skolor som medverkar nästa år är inte klart än.

Det är ett samarbetsprojekt mellan Örebro kommuns Parkenhet, Örebro Konsthall, skolorna och Statens Konstråd, som också finansierar den största delen av projektet.

Konst för alla

Förhoppningen är att konstprojektet ska resultera i både roliga minnen och värdefulla erfarenheter för barnen och det som barnen väljer att skapa kan finnas kvar i Norrbyparken och i Varbergaskogen under några år, till glädje för alla som bor och vistas i områdena.

Till sidan Lekplatser och lekmiljöer

Senast uppdaterad: 24 juni 2019
Publicerad: 24 juni 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?