Näbbtorget blir en levande mötesplats för människan.

Nu gör vi om Näbbtorget till sommargata och skapar förutsättningar för möten. Slå dig ner, umgås, ta en fika eller prata om omgivningen. 


Under perioden 8 juni–1 september testar vi att använda Näbbtorget på ett annat sätt, så kallad omprioritering av gaturum. Näbbtorget som sommargata ska vara en levande mötesplats, där örebroare vill stanna till och vistas. Vi skapar en tryggare och lugnare trafiksituation som ger förutsättningar för möten och sampel mellan människor. På platsen finns bland annat Örebros första 3D-övergångställe och Hug a Tub.

 

  • 3D-övergångsställe

Vi har målat en 3D-illusion som gör att bilister upplever att strecken svävar över marken. Det ska bidra till att föraren saktar ner och att platsen blir mer trygg för människan.

  • Hug a Tub

I en parkeringsficka har vi placerat Hug a Tub, grönskande sittplatser i form av ett träd med bänkar placerade runt om. Hug a Tub fungerar även som ett farthinder för trafiken.

På Näbbtorget ordnas dessutom fler sittplatser, urnor med grönska och uteserveringar. Här placeras även konstverk från fyra konstnärer i samarbete med OpenArt.

Drottninggatan är fortsatt öppen för trafik

Gatan kommer att vara öppen för bilar, kollektivtrafik och cykeltrafik. 2-3 parkeringsplatser och en utställningsplats för taxi stängs av för att ge utrymme för sittplatser och konst.

Dela med dig!

Vi vill gärna veta vad du tycker om 3D-övergångsstället och Hug a Tub för att kunna avgöra om dessa satsningar ska göras på fler platser i Örebro. Dela med dig av din upplevelse genom att tagga #3Dgata och #hugatubörebro på dina sociala medier.

Senast uppdaterad: 11 juni 2019
Publicerad: 10 juni 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?