Ny riktlinje för specialkost i grundskolan

Den 8 april antogs en ny riktlinje för specialkost i grundskolan. Riktlinjen börjar gälla från och med höstterminen 2019.

Eftersom önskemål om specialkoster ökat i grundskolorna, har en ny riktlinje för specialkost i grundskolan tagits fram. Syftet är framförallt att göra ett förtydligande kring vad som gäller, så att resurserna går till de som verkligen behöver specialkost. Den nya riktlinjen börjar gälla från och med höstterminen 2019.

Vad är nytt?

Specialkost av medicinska skäl

För specialkost av medicinska skäl (födoämnesallergi och vid sjukdom) eller annan överkänslighet, krävs kostintyg. Kostintyg kan vara journalutskrift från 1177 eller intyg från legitimerad sjukvårdspersonal, så som läkare eller dietist, som styrker behovet av specialkost.

Individuellt anpassad kost

Individuellt anpassad kost kan erbjudas vid särskilda behov. Bedömning av behov av anpassad kost görs i elevhälsoteamet. Behovsbedömningen gäller för en bestämd tid och följs upp av elevhälsoteamet.

Laktosintolerans

Vid laktosintolerans tål man en viss mängd laktos. Hur mycket man tål är individuellt. Enligt de nya riktlinjerna ska man ange i vilken grad mjölkprodukter eventuellt kan ingå i kosten. I de flesta fall fungerar till exempel vanligt smör och margarin som smörgåspålägg, eftersom de endast innehåller lite laktos och används i liten mängd. Många gånger räcker det att ta bort drickmjölken vid laktosintolerans. Har eleven behov av laktosfri mjölk och/eller laktosfritt margarin, ska du som vårdnadshavare fylla i blanketten Behov av specialkost. Har eleven behov av både laktosfri mat och dryck ska du kontakta skolsköterskan.

Ansökan om specialkost

Du som vårdnadshavare till barn i grundskolan kan lämna in ansökan om specialkost redan innan sommaren, för specialkoster som ska gälla från terminsstarten. Om eleven redan har specialkost av medicinska skäl behövs ingen ny ansökan. Det räcker att lämna ett kostintyg till klassläraren.

Här hittar du ansökningsblanketten.

Mer information

Riktlinje för specialkost inom grundskolan (pdf, 160.6 kB).

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med måltider skolor och förskolor.

Senast uppdaterad: 14 maj 2019
Publicerad: 14 maj 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?