Gymnasieutbildningar som inte startar till hösten på grund av för få sökande

Nu är det preliminära resultatet för gymnasievalet inför läsåret 2019/2020 klart. På grund av för få behöriga sökande kommer några av utbildningarna på Kvinnerstagymnasiet och Virginska gymnasiet inte att starta hösten 2019.

I december beslutade Gymnasienämnden om förändringar i utbudet inför gymnasievalet 2019. Förändringarna innebar bland annat att vissa utbildningar endast skulle starta om det fanns ett visst antal behöriga förstahandssökande. Nu är de preliminära siffrorna för gymnasievalet klara. Det visar att några utbildningar inte når upp till det minimiantal av förstahandssökande som Gymnasienämnden beslutat om. Dessutom har inriktningen Lantbruk på Naturbruksprogrammet på Kvinnerstagymnasiet för få sökande för att kunna starta hösten 2019.

Utbildningar som inte startar hösten 2019

  • Lantbruk på Naturbruksprogrammet, Kvinnerstagymnasiet
  • Samhällsvetenskapsprogrammet, Kvinnerstagymnasiet
  • Textil design på Hantverksprogrammet, Virginska gymnasiet

Även berörda introduktionsprogram påverkas av beslutet

Som en konsekvens av dessa beslut startar inte heller några introduktionsprogram med inriktning mot Textil design eller Lantbruk.

Hur blir det för dig som har sökt någon av dessa utbildningar?

Du som har sökt någon av dessa utbildningar kan läsa mer om hur detta påverkar din ansökan på Gymnasieantagningens webbplats.

Nuvarande elever påverkas inte av förändringarna

Förändringarna berör inte elever som redan går utbildningarna.

Senast uppdaterad: 8 april 2019
Publicerad: 8 april 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?