Handbok för digitalisering av detaljplaner

Detaljplanenheten i Örebro kommun har sedan 2017 arbetat med att ta fram en handbok för digitaliseringen av detaljplaner. Nu finns den första versionen publicerad!

Projektet DigSam (digital samhällsbyggnadsprocess) drivs av Smart Built Environment och delfinansernas av Vinnova. Detaljplanenheten i Örebro kommun är projektledare för ett av fem delprojekt, som handlar om att ta fram en digital handbok som ska vara ett stöd vid digitaliseringen av detaljplaner. I delprojektet har man bland annat arbetat tillsammans med Boverket, Lantmäteriet och andra kommuner.

– Men vi är den enda kommunen som driver ett delprojekt inom DigSam. Så vi bidrar mycket med det kommunala perspektivet i utvecklingsprojektet. Vi började arbeta med delprojektet 2017 och det kommer fortsätta till och med december 2019, berättar Frida Hammarlind, planarkitekt och projektledare.

Ett stöd i digitaliseringsarbetet

En del kommuner arbetar redan med att ta fram detaljplaner på ett digitalt sätt, men det görs på flera olika sätt. Det finns också många kommuner som ännu inte har påbörjat arbetet och saknar stöd för att komma igång.

– Att digitalisera detaljplaner är ett stort arbete som många svenska kommuner har framför sig. Många kommer att ha nytta av handboken och vi har redan märkt av att intresset är väldigt stort. Kommuner efterfrågar det här för att komma igång med digitaliseringen, säger Emily Folkö, planarkitekt.

Handboken är en digital plattform med information om till exempel projektupplägg (såsom kompetenser, prioritering och förankring) men också tips inför tolkningsarbetet. Den första versionen av handboken är nu publicerad på Smart Built Environments webbplats. Under våren kommer man fortsätta arbeta med handboken. Senare under året kommer även en vägledning finnas tillgänglig på Boverkets Kunskapsbank.

Många fördelar med digitala detaljplaner

Att digitalisera detaljplaner kan exempelvis bidra till möjligheten att utveckla e-tjänster för bygglov, där man enkelt kan se vad och var man får bygga. I framtiden kan man också med hjälp av de digitaliserade detaljplanerna ta fram 3D-modeller som kan hjälpa medborgare att se och förstå vad som planeras byggas.

Digitaliseringen effektiviserar även för de som jobbar med stadsplanering i kommuner så väl som för politiker som får ett bättre beslutsunderlag. Det bidrar även nationellt till att detaljplaner blir mer lättillgängliga:

– Idag ser det väldigt olika ut över landet, ibland finns detaljplaner tillgängliga på en webbsida och ibland inte, det är lite krångligt. Digitaliseringen bidrar till att det kommer se liknande ut i hela Sverige och vara mer lättillgängligt, säger Emily.

Senast uppdaterad: 21 mars 2019
Publicerad: 21 mars 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?