Vill du utveckla din vision i Oset och Rynningeviken?

Nu söker vi dig som vill hyra Stora Hjortstorps gård och Munkatorpshuset med syfte att öppna upp platsen för allmänheten och bedriva en utåtriktad verksamhet.

Där Hjälmarlandskapet möter öppna betesmarker finns denna plats som tidigare varit en gård för kommunens betesdjur. Oset och Rynningevikens naturreservat är Örebros mest välbesökta reservat och här i norra delen av området går flertalet stigar, cykelleden Hemfjärden runt passerar och alldeles i närheten finns busshållplats med stadstrafik. Hyresobjekten ligger nära E18/E20 och en stor arbetsplats.

Stora Hjortstorps gård är en nyrenoverad ladugård med många möjligheter för användning. Här finns kök, badrum och toalett samt flera lokaler i olika storlekar. Utemiljön möjliggör för servering och mindre odling eller kryddträdgård. Ladugården ligger i en vacker miljö granne med en ekdunge och en nyskapad damm.

Munkatorpshuset ligger cirka 200 meter öster om Stora Hjortstorps gård och är ett nyrenoverat hus. Här finns kök, badrum, toalett samt flera rum.

Som hyresgäst ska du bidra till att aktivera platsen. Syftet är att locka fler människor till den här delen av reservatet och att det ska bli ett nytt besöksmål. Du ska bedriva en kommersiell verksamhet som är öppen för allmänheten i allra största del. Vi ser gärna att verksamheten i någon form samarbetar med kommunens arbetsmarknadsdel genom att sätta människor, som står utanför arbetsmarknaden idag, i arbete.

Välkommen på visning!

Du som är intresserad är välkommen på visning den 2 april kl. 13.30–15.00.
Adress: Munkatorpsvägen.

Vid visningen får du en utförligare beskrivning av fastigheten och dess möjligheter.

Intresseanmälan

I intresseanmälan ska det finnas med en beskrivning av dig, en detaljerad beskrivning av den verksamhet som planeras bedrivas på platsen och en affärsplan. Vi vill teckna ett hyresavtal med en juridisk person.

Skicka din intresseanmälan till: markenheten@orebro.se senast den 30 april.

Kriterier som bedöms vid en urvalsprocess är:

  • om verksamheten bedöms kunna bidra till en aktivering av platsen.
  • om verksamheten är förenlig med reservatsföreskrifterna.
  • om verksamheten bedrivs på ett hållbart sätt.
  • hur verksamheten kan bidra till ett samarbete med kommunens arbetsmarknadsdel.
  • att verksamhetsutövaren ger ett seriöst intryck och är kreditvärdig.
  • att verksamheten beskrivs i en affärsplan.

Mer information om Oset och Rynningeviken

I den norra delen av naturreservatet Oset och Rynningeviken är miljön omväxlande. Här finns betesmarker med vackra ekdungar och hasselbuskar, små vattensamlingar där salamandrar trivs och stora våtmarksområden med ett rikt fågelliv vid bland annat Rävgångsmaden och Myrö våtmarker. Läs mer om naturreservatet här.

Senast uppdaterad: 18 mars 2019
Publicerad: 15 mars 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?