Örebro kommun satsar på lekplatser med plats för fantasi

Myror du kan klättra på, stora trägrodor och sagor i skogen. Allt kan hända i fantasins värld – och på Örebros lekplatser. Nu satsar nämligen Örebro kommun på lek­miljöer på barnens villkor. Två aktuella platser är runt Varberga­skogen samt Stads­parkens lek­plats som ska utvecklas med temat ”Lilla Wadköping”.

lekredskap i form av en drake

Kryddgårdsskolans skolgård. Foto: Mimmi Beckman, Örebro kommun

Många av Örebros lekplatser har tidigare fokuserat på lekredskap och fysisk lek, som att balansera och gunga. Det räcker inte, menar Mimmi Beckman, planerare på park­enheten på Örebro kommun. Hon och hennes kolleger arbetar nu för att skapa mer variation och roliga utmaningar för barnen.

– Lek handlar inte bara om att röra på sig utan även att utforska, skapa och fantisera, säger Mimmi. Vi vill med våra lekmiljöer skapa bra förutsättningar för det. Att leka är centralt för barns utveckling och hälsa. Idag ser vi att barn är inomhus mer än tidigare, de rör sig mindre och tillbringar mer tid i vuxenstyrda aktiviteter och framför skärmar. Så tiden för den fria leken har minskat. Det gör det ännu viktigare idag att skapa attraktiva lekmiljöer både för små och större barn.

Planeringen pågår för fullt, bland annat för ett tiotal gröna leklandskap. För det här verksamhetsåret och nästa har kommunen fått knappt nio miljoner i statliga bidrag för att utveckla olika lekmiljöer. Arbetet med lekmiljöerna är en del av ett större arbete. Hösten 2017 antog Kommunfullmäktige ett nytt styrdokument Grönstrategi för Örebro kommun (pdf, 3.4 MB). Kopplade till strategin finns ett antal dokument med fördjupningar – Riktlinjer för Örebros kommuns lekplatser (pdf, 356.1 kB) är ett av dem. Här betonas leklandskap snarare än lekmiljö, mycket grönska, tillgång till löst material, variation och höjdskillnader – allt för att stimulera fantasi och rörelseglädje.

Senast uppdaterad: 12 mars 2019
Publicerad: 12 mars 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?