Nya vård- och omsorgsnämnder och bara en socialnämnd från 10 januari

Från och med 10 januari 2019 kommer Socialnämnd öster och Socialnämnd väster att slås ihop till en nämnd. Samtidigt får kommunen en vårdboendenämnd och en hemvårdsnämnd, istället för Vård- och omsorgsnämnd öster samt Vård- och omsorgsnämnd väster.

Kommunfullmäktige har beslutat att det bara ska finnas en socialnämnd från och med 10 januari 2019, som ska heta Socialnämnden. De beslutade även att fördela om ansvaret inom vård- och omsorgsnämnderna samt byta namn på dem.

Vårdboendenämnden kommer att ansvara för vård- och omsorgsboenden i kommunens egen regi. Hemvårdsnämnden får ansvar för hemvård i kommunens egen regi och det förbyggande arbetet inom vård och omsorgsområdet. Till exempel frivilligt och hälsofrämjande arbete, omvårdnadshjälpmedel, anhörigcentrum, minnesmottagning och dagverksamhet.

De nya nämnderna tillträder den 10 januari, samma dag som nämndernas första sammanträde hålls.

Senast uppdaterad: 8 januari 2019
Publicerad: 8 januari 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?