Beslut i Kommunstyrelsen 4 december

På Kommunstyrelsens möte den 4 december behandlades frågor som till exempel tillsynsrapport 2018 för kommunstyrelsens egen verksamhet, statsbidrag för att motverka och minska segregation samt uppföljningsrapport för jämställdhetsstrategin.

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag.

Protokollen är ännu inte justerade. Hela ärendelistorna finns här.

Senast uppdaterad: 5 december 2018
Publicerad: 4 december 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?