Östra Bangatan och Nobelgatan åter öppna för trafik

Nu är Östra Bangatan och Nobelgatan i Örebro åter öppna för trafik. Den tillfälliga cirkulationsplatsen är bortplockad och korsningen styrs av trafiksignalerna, precis som vanligt. Även den nya korsningen Östra Bangatan–Ribbingsgatan är nu öppen för trafik.

Under våren kommer träd och buskar att planteras i grönytorna längs med gatan. På Ribbingsgatan ställs en tillfällig hastighetsdämpande åtgärd ut vid vårdcentralen i samband med att den nya korsningen öppnas. Till vårens byggs en permanent hastighetsdämpande åtgärd i korsningen Ribbingsgatan-Norrbackavägen.

Projektet på Östra Bangatan har gått enligt tidplan och den tillfälliga trafikavstängningen har fungerat väl trots den stora trafikmängden. Nu är gata, gång- och cykelbanor, trafiksignal och ledningar förberedda och klara för de nya byggnader som byggs eller ska byggas kring korsningen.

Läs mer om ombyggnationen av Östra Bangatan och Nobelgatan.

Östra Bangatan före ombyggnationen.

Östra Bangatan före ombyggnationen.

Senast uppdaterad: 30 november 2018
Publicerad: 30 november 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?