Tillståndsenheten flyttar till Miljökontoret

Från och med den 1 januari 2019 flyttar alkoholhandläggningen från Socialförvaltningen till Miljökontoret. Detta för att kontakten med kommunen ska bli smidigare för dig som är restaurangägare.

Flytten av alkoholhandläggningen innebär att du som är restaurangägare får nu vända dig till ett och samma ställe när det gäller livsmedelshantering och alkoholservering. Samordning av verksamheterna har flera fördelar men framförallt blir det enklare för dig att veta till vem du ska vända dig när det gäller ansökningar och tillsyn.

Samma kontaktvägar som tidigare

Tillståndsenheten som namn kommer att försvinna 1 januari 2019. Handläggarna kommer då tillhöra Livsmedelsenheten. Du kommer kontakta oss på samma telefonnummer och e-post som vanligt och vi finns kvar på Rådhuset.

– Vi ser fram emot att alkoholhandläggarna kommer till vår livsmedelsenhet på Miljökontoret. Vi har länge arbetat tillsammans ute på inspektioner och har många gemensamma arbetsområden. Vi ser möjligheter att kunna ge bättre service till våra företag och effektivisera vår handläggning, säger Kristian Hellström, enhetschef för livsmedelsenheten.

Senast uppdaterad: 28 februari 2019
Publicerad: 27 november 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?