Beslut i Kommunstyrelsen 16 oktober

På Kommunstyrelsens möte den 16 oktober behandlades frågor som till exempel delårsrapport med prognos 2, 2018 och studentpolicy för Örebro kommun. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag och behandlade bland annat frågan om svar på remiss för handlingsplan för bredband i Örebro län.

Protokollen är ännu inte justerade. Hela ärendelistorna hittar du här.

Senast uppdaterad: 17 oktober 2018
Publicerad: 17 oktober 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?