Örebro kommuns hemtjänst ger stöd till A-gruppens kunder

A-gruppen, som är en av utförarna av hemtjänst i Örebro kommun, har meddelat kommunen att de från och med idag 4 oktober inte kan lösa sitt uppdrag. A-gruppens kunder får därför hjälp av Örebro kommuns hemtjänst istället.

– Vi gör vårt bästa för att stödet till A-gruppens kunder ska fortsätta på ett så bra sätt som möjligt, säger Patrik Jonsson, programdirektör Social välfärd.

Det är totalt 71 kunder som fram till idag har haft A-gruppen som utförare. De kunder som har beslut gällande hälso- och sjukvårdsinsatser (till exempel stöd med insulin) har fått omgående hjälp av kommunens sjuksköterskor. Nu prioriterar kommunen att på kort varsel lösa omvårdnadsinsatserna med hjälp av både ordinarie personal och genom att ta in timvikarier. De kunder som har enbart serviceinsatser som till exempel städning kan komma att få vänta några dagar innan stödet är helt löst.

Kommunens avtal med A-gruppen hävdes nyligen. A-gruppens kunder har därför fått information om att de behöver välja en ny utförare, men att de skulle ha kvar A-gruppen som utförare till och med den 31 oktober. Tyvärr blev det inte så och nu kommer kunderna istället att få hjälp av Örebro kommuns hemtjänst tills de väljer vilken utförare de vill ha.

Mer information

Om du som är kund hos A-gruppen har frågor är du mycket välkommen att ringa kommunens Servicecenter på 019-21 10 00. Det är också Servicecenter som du ringer för att välja en ny utförare.

Senast uppdaterad: 4 oktober 2018
Publicerad: 4 oktober 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?