Ett blomstrande Örebro

Under närmsta veckorna kommer mer än en halv miljon blomsterlökar att planteras i Oskarsparken, Saxons park, Vallåkraparken och på Vivallakullen. Satsningen är en del av Örebro kommuns arbete med mer blomstrande parker.

Blommor

I en stor enkät om vad Örebroarna tycker om kommunens park- och naturområden var fler blommor ett av de vanligaste önskemålen om förbättringar. Fler blommor är också ett av målen i kommunens nya Grönstrategi. Under parollen Fjärilens landskap kommer park- och naturvårdsenheterna att restaurera och nyanlägga både traditionella slåtterängar och andra urbana ängsmarker. Ängsmark håller bland annat på att anläggas i den nya stadsdelsparken i Stora Mellösa.

I Oskarsparken kommer bland annat många tusen vårblommande Krokus och Dvärgtulpaner att planteras. I Saxons park blir det bland annat 20000 stora Vårstjärnor och i Vivallakullens sluttning satsas det både på Pärlhyacint och Balkansippa.

Bidrag för att utveckla ängsmark och gröna lekplatser

Nyligen fick Örebro kommun besked från Boverket att arbetet med Fjärilens landskap beviljats bidrag på tre miljoner för de närmsta tre åren. Ytterligare fem miljoner i bidrag har kommunen fått för att utveckla flera lekplatser till gröna leklandskap. En vision är att alla barn i Örebro ska kunna plocka blommor nära där de bor och kunna leka i rika och stimulerande miljöer.

Senast uppdaterad: 26 september 2018
Publicerad: 26 september 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?