Eldningsförbudet i Örebro län upphävs från onsdag den 15 augusti klockan 8

Från och med onsdag den 15 augusti klockan 8 är eldningsförbudet i Örebro län upphävt. Men var försiktig ändå!

Det tidigare förbudet, som trädde i kraft fredagen den 3 juli, innebar att eldning utomhus endast var tillåtet i trädgårdsgrillar på egen tomtmark.

Nu är det förbudet alltså upphävt och det är återigen tillåtet att till exempel använda grillplatser i skogen och i natur- och kulturreservaten. 

Tänk på att...

Oavsett om eldningsförbud råder eller inte så ska man vara försiktig. Du som grillar är alltid ansvarig om det sker en olycka.

Mer information hittar du här

Länsstyrelsen Örebro län

Nerikes brandkår

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00.

Kvinna vid lägereld
Senast uppdaterad: 14 augusti 2018
Publicerad: 14 augusti 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?