Vilka blir årets Wadköpingsstipendiater?

Lördagen den 11 augusti kl. 13 offentliggörs vilka som blir årets Wadköpingsstipendiater.

Kulturnämndens konsthantverksstipendie, Wadköpingsstipendiet, offentliggörs och delas ut av Behcet Barsom, ordförande i Kulturnämnden.

Ceremonin äger rum i Konstfrämjandets galleri, Skomakargården, Wadköping Örebro. Samtidigt överlämnas stipendiesumman på totalt 50 000 kr fördelade på de utsedda stipendiaterna.

Senast uppdaterad: 6 augusti 2018
Publicerad: 6 augusti 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?