Nu släpper vi småhustomter i Norra Ormesta

Nu lägger Örebro kommun ut småhustomter i Norra Ormesta till försäljning. Tomterna släpps i två etapper. För den första etappen kan du anmäla intresse fram till den sista augusti.

Tre hus med träpanel, omgivna av grönska och ett växthus.

Småhustomterna i norra Ormesta är 34 stycken till antalet och är individuellt prissatta enligt utförd värdering. I den första etappen släpps totalt 16 tomter. Det är viktigt att den nya bebyggelsen passar in i den befintliga miljön. Det uppnås genom val av traditionell byggnadstyp, material och kulör samt byggnaders placering och tomternas utformning.

Du behöver stå i tomtkön för att anmäla intresse

Du kan anmäla intresse för småhustomterna fram till den sista augusti. De som anmält intresse rangordnas utifrån kötid. Kötiden gäller från det datum du registrerat dig i tomtkön. Efter att anmälningstiden gått ut skickas erbjudande ut till de som anmält intresse för tomten. Den som har stått längst i kön av dem som svarar ja får köpa tomten.

Här finns mer information om tomtkön.

Området Norra Ormesta

Området Norra Ormesta är beläget cirka 3,5 km öster om Örebro slott och ligger granne med naturreservatet Oset-Rynninge.Totalt kommer runt 500 bostäder att uppföras, tillsammans med bl.a. förskolor och gruppboende. 

Läs mer om området Norra Ormesta

Hitta lediga tomter via sökfunktion eller webbkartan

Du kan söka fram lediga tomter på sidan Lediga tomter. Du kan välja om du vill se tomter i Örebro eller i ytterområdena.

Du hittar även kommunens lediga tomter på vår webbkarta. Zooma in på en tomt och klicka på den för mer information.

Senast uppdaterad: 9 juli 2018
Publicerad: 9 juli 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?