Fiber möjliggör för ny teknik i trafiksignaler

Det gamla kopparnätet, som tidigare använts för bland annat trafiksignaler, är på väg att försvinna. Därför bygger Örebro kommun med hjälp av Stadsnät ut fibernätet till våra trafikljus.

Ny teknik

Kopparnätet kommer bytas ut mot så kallad fiberoptik, som erbjuder en stabilare drift. Övergången till fiber är ett steg i den tekniska utvecklingen:

– Att gå över till fiber är näst intill ett måste för att hänga med i utvecklingen. De förbättrade svarstiderna och kapaciteten som fiber levererar, möjliggör ny avancerad teknik i trafiksignalerna. Både teknik som redan är på marknaden men även potentiella framtida innovationer, berättar Joakim Hultin, trafikingenjör Örebro kommun.

Vi bygger ut fibernätet för att vara förberedda inför att kopparnätet tas ur bruk. Tidigare seriekopplades trafiksignaler ofta via en föråldrad teknik kallad samordningskabel. Utbyggnationen av fibernätet innebär att vi kan ta bort dessa kablar, vilket också frigör plats i marken.

Hur påverkar det mig?

Under sommar och höst 2018 kommer arbetet med att kanalisera fiber pågå i flera korsningar med trafiksignaler i centrala Örebro. Ofta handlar det om mycket små arbeten som inte kräver ingrepp i vägbanan, men framkomligheten kan komma att påverkas.

Senast uppdaterad: 9 juli 2018
Publicerad: 9 juli 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?