Fler korta resor ska ske med cykel

Örebro är en av 29 svenska kommuner som utgör medlemmarna i föreningen Svenska cykelstäder. Just nu drivs kampanjen ”Cykla mer!”, för att uppmana till att ta cykeln framför bilen som färdmedel.

Svenska Cykelstäder är en förening som består av kommuner, regioner och organisationer som arbetar för ökad och säkrare cykling. Visionen är att höja cyklingens status och inspirera människor att vardagscykla mer. Den gemensamma målsättningen för Svenska cykelstäder är att 50% av alla resor kortare än 5 kilometer ska ske med cykel.

Mer information

Här kan du läsa mer om vad vi gör för att förenkla vardagscyklandet i Örebro.

Här kan du läsa mer om kampanjen Cykla mer.

Senast uppdaterad: 4 juli 2018
Publicerad: 4 juli 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?