Parkeringsavgift införs på väster i Örebro 18 juni

Måndag 18 juni införs parkeringsavgift på kommunala parkeringar på Väster i Örebro. Det gör vi för att bidra till en bra trafiksituation och en god miljö i vår växande stad.

Örebro är en bra plats att leva och bo på, och vi blir allt fler. Det ställer krav på oss att använda utrymmet i centrum på ett effektivt och hållbart sätt. För att bidra till en bra trafiksituation och en god miljö inför vi parkeringsavgift på centrala kommunala parkeringar i Örebro.

P-avgift på Väster 18 juni

Den 18 juni avgiftsbeläggs parkeringar i två områden på Väster (se kartan). Avgiften blir 2 kr/timme vardagar kl. 8-18. Vardag före helgdag samt lördag och söndag är det avgiftsfritt.

Idag finns ingen boendeparkering i området som avgiftsbeläggs och vi har därför valt att sänka avgiften från planerade 5 kr/timme till 2 kr/timme under tiden vi utreder frågan. I automaterna och parkeringsapparna går det att lösa parkeringsbiljett även för längre tid, högst 30 kalenderdagar i följd. Den garanterar inte en ledig plats men är giltig i områden med samma taxa. Titta alltid på den aktuella skyltningen vid platsen du parkerar på.

För en bra trafiksituation och god miljö

Örebro kommun arbetar för långsiktiga och hållbara trafiklösningar så att Örebro kan förbli en bra plats att bo på, även i framtiden. Att införa parkeringsavgift, samtidigt som vi förenklar andra färdsätt, är ett sätt att motivera fler att välja andra färdsätt än bilen.

Norr och Öster fick parkeringsavgift förra året, där har vi redan märkt effekt. Nu finns det fler lediga parkeringsplatser för den som behöver, det minskar söktiden och antalet felparkerade bilar, vilket är bra för trafiksäkerheten.

Läs mer om avgifter på kommunala parkeringar.

karta över områdena som får parkeringsavgift på Väster i Örebro.

Här införs parkeringsavgift på Väster i Örebro 18 juni.

Senast uppdaterad: 11 juni 2018
Publicerad: 11 juni 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?