Ojämlika villkor i politiken för kvinnor och män i Örebro kommun

En enkätundersökning visar att det finns skillnader i villkoren för förtroendevalda kvinnor och män i Örebro kommun. Härskartekniker samt hot, våld och trakasserier drabbar framförallt kvinnor och förtroendevalda med utländsk bakgrund.

Nationell statistik visar att det blir allt vanligare med hot och våld mot politiker samt att fler förtroendevalda kvinnor lämnar sina politiska uppdrag innan mandatperioden är slut. Under 2017 hade jämställdhetsdelegationen i uppdrag att granska villkoren i lokalpolitiken för förtroendevalda kvinnor och män.

Alla politiker i Örebro kommun fick en enkät med frågor om deras utsatthet för hot, våld och trakasserier, men även om härskartekniker och andra faktorer som kan påverka villkoren för att ta och fullfölja politiska uppdrag.

Enkäten har nu sammanställts i rapporten ”Villkor i politiken för kvinnor och män i Örebro kommun”. Den konstaterar att det finns skillnader i villkoren för förtroendevalda kvinnor och män i Örebro kommun. Härskartekniker förekommer och drabbar kvinnor i högre utsträckning än män. Hot, våld och trakasserier förekommer och drabbar förtroendevalda med utländsk bakgrund i högre utsträckning än förtroendevalda med svensk bakgrund.

– Partierna har ett stort ansvar i arbetet med att stötta kvinnor och förtroendevalda med utländsk bakgrund i sina uppdrag. Det ser ganska olika ut i partierna och trots att vissa har kommit längre än andra ser vi tydligt att det är en utmaning också inom partierna, säger Fisun Yavas (S), vice ordförande i Jämställdhetsdelegationen.

Rapporten visar också att förtroendevalda överlag, men framförallt kvinnor, upplever ett stort förtroende från det egna partiet. Detta trots att kvinnor inte är lika positiva som män till att kvinnor och män har samma möjligheter att engagera sig och fullfölja sina politiska uppdrag.

– Nu vet vi ännu bättre vad Örebro kommun har att utveckla för att göra politiken mer tillgänglig för örebroare. Hundratals örebroare ställer upp som förtroendevalda politiker och de är avgörande för vår demokrati. Om de inte kan genomföra sina uppdrag, utan att riskera att drabbas av hot och härskartekniker, får vi svårare att få in unga och kvinnor i politiken, menar Murad Artin (V), ordförande i Jämställdhetsdelegationen.

Senast uppdaterad: 11 juni 2018
Publicerad: 11 juni 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?