Beslut i Kommunstyrelsen 5 juni

På Kommunstyrelsens möte den 5 juni behandlades frågor som till exempel delårsrapport och prognos för 2018, utomhuspedagogikens inverkan på lärande, en portfölj för ”Den växande kommunen”, samt översyn av delar av nämndorganisationen. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag.

Protokollen är ännu inte justerade. Hela ärendelistorna hittar du här.

Senast uppdaterad: 7 juni 2018
Publicerad: 7 juni 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?