Kvalitet och co-working i fokus när arkitekten har makten

En kontorsbyggnad i trä med fasader i glas och öppna ytor som riktar sig ut mot omgivningen i centrala Örebro. Så ser Utopia arkitekters förslag ut för projektet ”Vi ger arkitekten makten”, som Kommunstyrelsen nu har fattat beslut att sälja marken intill Centralstationen och Rättscentrum till.

Byggnaden får sju våningar, öppna ytor för co-working, ett café i bottenplan och kommer att certifieras Miljöbyggnad Guld.

Byggnaden får sju våningar, öppna ytor för co-working och ett café i bottenplan. Skiss: Utopia Arkitekter.

Beslut 5 juni

Vanligtvis ger kommunen en byggaktör ensamrätt att under en begränsad tid utveckla sin idé på en tilldelad tomt. Byggaktören väljer därefter en arkitekt för att ta fram ett förslag. I projektet ”Vi ger arkitekten makten” har kommunen kastat om rollerna, bland annat för att bidra till en ökad förståelse mellan arkitekter och byggaktörer.

Den 5 juni fattades beslutet i Kommunstyrelsen att sälja marken, som ligger i direkt närhet till Centralstation och Rättscentrum, till ett projektbolag som ägs av Utopia Arkitekter. Villkoret är att Utopia Arkitekter håller den kvalitetsnivå som är avtalat fram till byggstart.

Byggstart 2019

Målsättningen är nu en fortsatt snabb process med byggstart under första halvan av 2019. Byggnaden får sju våningar och ett café i bottenplan. Det kommer även finnas öppna ytor för co-working, det vill säga delade arbetsplatser där till exempel olika frilansare och småföretagare kan samlas under samma tak för att utvecklas tillsammans genom att dela tips, nätverk och erfarenheter.

Byggnaden kommer också att certifieras Miljöbyggnad Guld. Miljöbyggnad är en svensk certifiering för hållbara byggnader, där husets energianvändning, innemiljö och material kontrolleras för att säkerställa att byggnaden är en bra miljö att leva eller arbeta i.

Huset kommer att bli ett unikt inslag i stadsbilden med sin stomme och bjälklag helt i synligt trä, en öppen bottenvåning med över sex meter i tak och en helt öppen glasfasad med trappor och konferensutrymmen ut mot Östra Bangatan.

Senast uppdaterad: 5 juni 2018
Publicerad: 5 juni 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?