Satsningen på unga nominerad till pris

Kommunens satsning för unga personer som upplever problematik i vardagen har blivit nominerade till ”Årets pusselbit” av Autism- och Aspergerföreningen i Örebro län.

Nominerade till Årets pusselbit

Nu har NP resurs och samverkan blivit nominerade av Autism- och Aspergerföreningen till ”Året pusselbit”. Genom nomineringen vill de lyfta fram NP resurs och samverkans sätt att jobba. Detta med motiveringen: ”NP har sett till individers helhet. Med denna nominering vill vi påpeka för Örebro kommun att detta projekt, som har pågått 2015–2018, behöver få fortsätta. NP resurs och samverkan har betytt så mycket för så många och vi önskar att detta stöd blir permanent och att kompetensen inte skingras. Behovet av att någon ser till individers helhet, lägger pusslet, är fortsatt stort hos många unga likväl som anhöriga.”

– Vi är så stolta och glada för detta. Vi är en lågtröskelverksamhet som utgår från den enskildes behov. Idag är det långa köer för att få stöd för många ungdomar med NPF-problematik. Till oss kommer du snabbt och utan remiss. Vi utgår alltid från den enskildes behov och vi har möjlighet att lotsa ungdomarna vidare till andra aktörer. Kunskapen om NPF-problematiken behöver höjas, säger Annette Gustafsson, projektledare.

NP vänder sig till personer med svårigheter i vardagen

NP som står för Neuropsykiatrisk resurs och samverkan är en social satsning i Örebro kommun. Satsningen riktar sig till ungdomar och unga vuxna mellan 15–24 år som bor i Örebro kommun och som upplever svårigheter i vardagen på grund av neuropsykiatrisk problematik eller funktionsnedsättning.

Satsningen vänder sig till personer som upplever svårigheter i vardagen på grund av att de har ett så kallat Autismspektrumtillstånd, så som Aspergers syndrom, OCD och Tourettes syndrom. Men även till de personer som har diagnosen ADHD och ADD samt till ungdomar som inte har en fastställd diagnos men ändå upplever likande problematik.

De inkluderar inte bara personer som har diagnoser eller problematik. Utan de riktar sig även till anhöriga och personal som möter personer med ovanstående diagnoser eller problematik i vardagen.

Mer om NP resurs och samverkan.

Senast uppdaterad: 28 maj 2018
Publicerad: 28 maj 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?