Störande fåglar

Fåglar som kajor och måsar är ett naturligt inslag i staden, men de kan upplevas mycket störande under perioder. Måsar orsakar mest störning under häckningsperioden mellan maj och juni. Kajor orsakar mest störning genom mängder med fågelspillning då de samlas flockvis i stadens träd.

Fiskmås

Fåglar ökar i antalet med tillgången på mat. God tillgång på mat ger fler ägg och därmed fler fåglar. Tänk därför på att begränsa tillgången av mat för kajor och måsar. Släng inte mat på marken och se till att sopkärl är stängda. Du kan mata andra fåglar, men gör det i lämpliga miljöer och på ett klokt sätt. Om din matplats får besök av kajor eller måsar, upphör då med fågelmatningen eller förändra matningen på ett sätt som gör att kajor och måsar försvinner. Med hänsyn till dina grannar, ska du inte mata fåglar i områden med flerbostadshus, eller där bostäderna ligger tätt.

Fastighetsägaren har ansvaret

Fastighetsägaren ansvarar för att förebygga störningar från fåglar. Om du bor i hyreshus och störs av fåglar ska du därför kontakta din fastighetsägare. Mer information finns att läsa på sidan Åtgärder mot störande fåglar som vänder sig till fastighetsägaren. Om du upplever problem med fågelspillning på allmänna platser vänder du dig till Tekniska Förvaltningen, Park och Gata.

Vad kan miljökontoret göra?

Miljökontoret har ingen möjlighet att göra något åt störande fåglar under häckningsperioden, då det är ett normalt inslag under en begränsad tid på året då fåglar och bon är fredade. Om du störs av fåglar under häckningsperioden kan du få råd och information av miljökontoret om hur du och fastighetsägaren kan begränsa problemet till nästa säsong.

Senast uppdaterad: 24 maj 2018
Publicerad: 24 maj 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?