Studentfirande 8 juni och skolavslutning 14 juni

Då var det dags för skolavslutning och årets studentutsläpp! Till det hör fest och firande, bland annat med studentkortege genom stan och en riktig festkväll. Vi söker vuxna som vill finnas med på stan för ett trevligt firande.

Tre studentmössor som hålls upp i luften

Tider för studentutsläpp 8 juni

Här kan du se när skolorna räknar med att börja släppa ut sina studenter. Vi länkar till skolornas webbplatser för mer information.

Kl. 11.15

Proffsgymnasiet.

Kl. 12

Tullängsgymnasiet – utsläpp från Teknikens Hus, södra entrén mot hus N.

Praktiska – utspring på skolans baksida (gräsmattan).

Yrkesgymnasiet.

Thoren Business School.

Kl. 12.15

Rudbecksgymnasiet – utsläpp från Borgen.

Grillska gymnasiet – studentavslutning på Örebro slott. Utspringet sker cirka kl. 12.15 från Slottets borggård.

Kl. 12.30

Kvinnerstagymnasiet – utsläpp vid Storgården (L-huset).

Plusgymnasiet.

Rytmus.

IT-gymnasiet – utspring på innergården.

Jensen gymnasium – utspringet sker mot Stortorget.

Kl. 13

Karolinska gymnasiet – utsläpp genom huvudentrén mot Olaigatan.

Virginska gymnasiet – utsläpp genom Oscariahallens huvudentré mot Fabriksgatan.

Kortege på stan

Studenterna åker med fordon i en kortege på stan efter utsläppet. Här hittar du karta över kortegevägen som startar i korsningen Änggatan‐Drottninggatan och fortsätter Drottninggatan‐Storgatan till Järnvägsgatan (pdf, 1.2 MB).

Varje fordon får åka kortegevägen en gång.

På Länstrafikens webbplats kommer information om hur busstrafiken påverkas.

Regler för studentflak

Transportstyrelsen informerar om regler för studentflak.

Det är viktigt att polisen känner till studentflaken eftersom de ofta påverkar framkomligheten på vägar och gator. Det är också viktigt att arrangemangen sker under ordnade och säkra former, så att ingen kommer till skada. Du ska i god tid meddela polisen om tidpunkt och färdväg för studentflak.

Vuxna på stan

Närvaron av vuxna personer kvälls‐ och nattetid på olika platser i och omkring Örebro city bidrar till en lugnare och tryggare stad. Gör en insats – promenera tillsammans med andra vuxna!

Student och skolavslutning är av tradition en kväll då många ungdomar i olika åldrar träffas och festar. Många ungdomar kommer i kontakt med både alkohol och narkotika under denna kväll och kan även på andra sätt utsätta sin egen säkerhet för risker.

Tillsammans kan vi hjälpas åt så att våra ungdomar får ett bra minne från denna kväll. Välkommen att delta!

Nattvandra

Är du intresserad av att nattvandra dessa kvällar, så är du välkommen till oss i början av kvällen för lite information och för att träffa andra nattvandrare.

Fredagen den 8 juni – gymnasieskolornas avslutning med studentfirande

Vi samlas kl 19.30 i Fältgruppens lokaler på Drottninggatan 31.

Torsdagen den 14 juni – skolavslutning för de flesta högstadieskolor

Vi samlas kl. 19.30 i Fältgruppens lokaler på Drottninggatan 31.

Hitta till Fältgruppen (länk till webbkartan där du kan zooma och navigera).

Mer information om nattvandringar:
Servicecenter, 019‐21 10 00.
Fältgruppen, 019‐21 45 80.

Senast uppdaterad: 24 maj 2018
Publicerad: 22 maj 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?