Beslut i Kommunstyrelsen 15 maj

På Kommunstyrelsens möte den 15 maj behandlades frågor som till exempel Redovisning av badutredning samt framtida ägande, drift och ansvar, Kulturpolitiskt program för Örebro kommun samt Svar på revisionsrapport om granskning av intern kontroll i hantering av bisysslor. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag.

Protokollen är ännu inte justerade. Hela ärendelistorna hittar du här.

Senast uppdaterad: 15 maj 2018
Publicerad: 15 maj 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?