Ny trafiklösning för Storgatan

Tekniska nämnden beslutade 19 april om en ny trafikreglering av Storgatan. Detta för att förenkla för trafikanter och för att öka framkomligheten för kollektivtrafiken. När de nya reglerna börjar gälla är ännu inte bestämt.

I dagsläget finns det varken någon tidsbegränsning eller avgift för bilister som parkerar på Storgatan. Detta skapar problem för de som besöker gatan med kortare ärenden, till exempel till butiker, att hitta en parkeringsplats eftersom många bilister parkerar på de utmärkta parkeringsplatserna under en hel dag. Därför kommer parkeringarna på gatan nu att avgiftsbeläggas och tidsbegränsas till 30 minuter.

– Genom de här åtgärderna på Storgatan vill vi få en mer trygg och tillgänglig trafikmiljö. Storgatan är viktig för ett levande och attraktivt Norrcity, säger Charlotte Edberger Jangdin (C) ordförande i Tekniska nämnden.

Det är idag inte tillåtet att svänga in på Storgatan för fordon som färdas på Fredsgatan, varken från östlig eller västlig riktning. Detta ska ändras så trafikanter som färdas på Fredsgatan kommer tillåtas svänga in på Storgatan och åka norrut. Det kommer även att skapas lastplatser på gatan. När de nya reglerna börjar gälla är ännu inte bestämt.

– Åtgärderna införs för att öka tillgänglighet och framkomlighet, men även för att få en ökad förståelse för gällande reglering, säger Magnus Eriksson, enhetschef för Gata och trafik, Tekniska förvaltningen.

Senast uppdaterad: 19 april 2018
Publicerad: 19 april 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?