Parkeringsavgift införs på Söder i Örebro 1 maj

Den 1 maj införs parkeringsavgift på kommunala parkeringar på Söder, och den 18 juni på Väster i Örebro. Det gör vi för att bidra till en bra trafiksituation och en god miljö i vår växande stad.

Örebro är en bra plats att leva och bo på, och vi blir allt fler. Det ställer krav på oss att använda utrymmet i centrum på ett effektivt och hållbart sätt. För att bidra till en bra trafiksituation och en god miljö inför vi parkeringsavgift på centrala kommunala parkeringar i Örebro.

P-avgift på Söder 1 maj

Den 1 maj avgiftsbeläggs parkeringar på Söder (se kartan). Avgiften blir 2 kr/timme vardagar kl. 8-18. Vardag före helgdag samt lördag och söndag är det avgiftsfritt.

Karta över området på söder som får parkeringsavgift från 1 maj.

Här införs parkeringsavgift på Söder i Örebro från 1 maj.

Idag finns ingen boendeparkering i området som avgiftsbeläggs och vi har därför valt att sänka avgiften från planerade 5 kr/timme till 2 kr/timme under tiden vi utreder frågan. I automaterna går det att lösa parkeringsbiljett även för längre tid, högst 30 kalenderdagar i följd. Den garanterar inte en ledig plats men är giltig i områden med samma taxa. Titta alltid på den aktuella skyltningen vid platsen du parkerar på.

P-avgift på Väster 18 juni

Parkeringsavgift kommer även att införas på Väster den 18 juni 2018.

För en bra trafiksituation och god miljö

Örebro kommun arbetar för långsiktiga och hållbara trafiklösningar så att Örebro kan förbli en bra plats att bo på, även i framtiden. Att införa parkeringsavgift, samtidigt som vi förenklar andra färdsätt, är ett sätt att motivera fler att välja andra färdsätt än bilen.

Norr och Öster fick parkeringsavgift förra året, där har vi redan märkt effekt. Nu finns det fler lediga parkeringsplatser för den som behöver, det minskar söktiden och antalet felparkerade bilar, vilket är bra för trafiksäkerheten.

Se kartor och läs mer om avgifter på kommunala parkeringar.

Senast uppdaterad: 18 april 2018
Publicerad: 17 april 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?