Köket på Askenäs vård- och omsorgsboende stängs

Köket på Askenäs behöver renoveras för att uppfylla rådande lagstiftning. Åtgärderna som krävs för att hålla livsmedelshanteringen säker är inte försvarbara att genomföra och därför stängs köket. För de flesta av de berörda kommer det inte märkas någon skillnad. Kunder med lunchlådor kommer att få kylda lunchlådor, som värms hemma.

Köket på Askenäs behöver renoveras för att uppfylla rådande lagstiftning. Det är också för stort för nuvarande produktion. Samtidigt är det inte försvarbart att renovera köket just nu, eftersom det pågår en utredning av olika förslag för Askenäs framtid som helhet. Om produktionen fortsätter i lokalerna är det inte säkert att kommunen framöver kan garantera att livsmedelshanteringen sker på ett säkert sätt.

– Livsmedelshanteringen fungerar idag, men det krävs åtgärder och investeringar för att det ska fortsätta så, och det är inte försvarbart att genomföra dem i dagsläget. Det är oerhört viktigt för oss att maten alltid håller rätt kvalitet och därför väljer vi att stänga köket. säger Gunhild Wallin (C), ordförande i Vård- och omsorgsnämnd väster som fattat beslut om stängning.

Kylda lunchlådor och ny leverans för lunchlådekunder

På köket i Askenäs lagas idag mat till hyresgästerna på vård- och omsorgsboendet Askenäs, lunchlådor till kunder i Östernärke och mat till dagverksamheten i Stora Mellösa. Köket kommer att stängas den 30 april och då flyttas produktionen till kommunens andra tillagningskök. Kunderna med lunchlådor kommer då att få kylda lunchlådor till hela veckan, istället för som idag varma lunchlådor under vardagar och kylda till helgen. De kylda lunchlådorna kommer att levereras tre gånger i veckan och värms hemma.

– För de flesta av dem som berörs innebär det här ingen större skillnad. Menyn med god husmanskost och fokuset på närproducerade och naturliga råvaror är densamma i alla våra kök. För dem som har lunchlåda blir det lite ny hantering, med kylda lunchlådor hela veckan, men samma tillagning. säger Margareta Borg, förvaltningschef för Förvaltningen förskola och skola som är den förvaltning som ansvarar för kommunens kostorganisation.

Det är Norrby Senior kök, som lagar alla kylda lunchlådor till Mattjänsten Örebro kommun, som tar över tillagningen av lunchlådor. Lådorna kommer att levereras av Samhall, som har hand om den här typen av leveranser från Mattjänsten. Den som har haft hjälp i samband med måltiden kommer att få samma hjälp som tidigare av Hemvården.

– Även om det så klart blir en omställning hoppas vi att det här ska kännas bra. Menyn och den omsorgsfulla tillagningen där vi lagar mycket från grunden är som sagt densamma och köket i Norrby har goda omdömen från befintliga kunder. En av fördelarna med kylda lunchlådor är att man får större möjlighet att bestämma själv när man vill äta och vilken mat man vill äta när, säger Margareta Borg.

Inga förändringar på tallriken på Askenäs och för dag­verksamheten

Huvudkomponenterna till maten på Askenäs kommer under en övergångsperiod som startar den 30 april att lagas på äldreomsorgens tillagningskök vid Almby Trygghets­bostäder. Det köket lagar även maten till två andra vård- och omsorgsboenden, även här med bra betyg från matgästerna. När skolans kök i Stora Mellösa är klart ska de så snart det är möjligt ta över tillagningen av mat till Askenäs. Tillbehör som t.ex. potatis och sallad lagas som idag på avdelningarna. Dagverksamheten i Stora Mellösa kommer att få mat från skolans temporära kök på Solgården.

Senast uppdaterad: 13 april 2018
Publicerad: 12 april 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?