Beslut i Kommunstyrelsen 10 april

På Kommunstyrelsens möte den 10 april behandlades frågor som till exempel årsredovisning för Örebro kommun 2017, årsredovisning för Örebro Rådhus AB och dotterbolagen 2017, och revidering av översiktsplanen för Örebro kommun.

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag och behandlade bland annat: överenskommelsen mellan Örebro kommun och Region Örebro län om samverkan för en god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2018-2023.

Protokollen är ännu inte justerade. Hela ärendelistorna hittar du här.

Senast uppdaterad: 11 april 2018
Publicerad: 11 april 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?