Vård- och omsorgsboendena på tur för digital signering

Nu har alla enheter inom Hemvården börjat med digital signering av HSL-insatser i systemet MCSS. Från den 5 mars börjar även vård- och omsorgsboendena att signera digitalt, enligt en särskild plan. Införandet för Förvaltningen för funktionshindrade är framflyttat till hösten.

Införandet av systemet MCSS inom Social välfärd pågår. Nu har alla enheter inom kommunens hemvård börjat med digital signering av de insatser som sjuksköterskorna ordinerar och arbetsterapeuterna förbereder för att man ska kunna signera även deras insatser digitalt.

Så tycker några av användarna

På en av enheterna inom Hemvården arbetar My Eman som vårdbiträde. Hennes enhet började signera digitalt i januari och hon tycker att starten gick lätt för hennes del:

– Systemet är otroligt smidigt och det är enkelt att använda, så det var inga problem att sätta igång, berättar hon.

Hon tycker också att det nya systemet har underlättat arbetet:

– Det som är bra med det är att det står tydligt och klart vad man ska göra och att man slipper leta i signeringspapper. Det känns också bra att veta att man inte kan missa något, eftersom man får påminnelser.

Karin Pettersson, som är sjuksköterska på Mikaeligården, har använt systemet under en längre tid. Mikaeligården ingick i pilotprojektet som började signera digitalt redan 2013. Hon kommenterar systemet så här:

– Det är smidigare för mig. Jag får en helhet över medicinhantering, lägesändringar, andra, övriga HSL-insatser, över allt som den här patienten har. Man styr och man ser bättre och det blir mer tydligt.

I filmen längst ned på sidan kan du höra Karin berätta mer om systemet och sina erfarenheter av det.

Tryggt införande är viktigt

Att införandet av det nya systemet sker säkert och tryggt är viktigt. Beroende på vilka rutiner man har sedan tidigare kan det vara mer eller mindre svårt att komma igång och förändra sitt arbetssätt till att använda det nya.

– Man börjar med att ha papperslistor och digital signering parallellt i cirka en månad, för att bli varm i kläderna och för att säkra insatserna för patienterna, berättar Pia Ahlin, som är projektledare för införandet.

Hon fortsätter:

– Det är cheferna som vet och ansvarar för hur arbetssätten behöver förändras i varje enhet utifrån det här, men vi som jobbar i projektet hjälper också till i början och har direktkontakt med enheterna utifrån behov. Den här kontakten gör också att vi upptäcker saker som vi kan förbättra i själva systemet för att underlätta användandet. Det har vi en löpande dialog med leverantören om.

Införande fortsätter på vård- och omsorgsboendena och för externa utförare

Tidsplanen för införande framöver ser ut så här:

5 mars-2 maj – Vård- och omsorgsboendena. Införandet sker vartefter wifi installeras på boendena.

3 april – Externa hemvårdsutförare.

Hösten 2018 – Förvaltningen för funktionshindrade. Obs! Framflyttat startdatum. Införandet påbörjas när wifi är installerat.

Hösten 2018 – Dagverksamheterna inom Vård och omsorg och Dagliga verksamheter inom Förvaltningen för funktionshindrade.

Arbetet pågår också för att fysioterapeuterna som finns inom primärvården, men som arbetar med hemrehabilitering, ska börja använda systemet. Förhoppningen är att det kan ske före sommaren.

– Det vore positivt, för då har man som omvårdnadspersonal alla HSL-insatser i ett system och det går att följa upp insatserna på ett mycket bättre sätt än idag. Det gör att vi kvalitetssäkrar vår verksamhet, säger Pia Ahlin.

Se filmen där Karin Pettersson, sjuksköterska, berättar mer om digital signering.

Senast uppdaterad: 14 mars 2018
Publicerad: 14 mars 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?