Beslut i Kommunstyrelsen mars

På Kommunstyrelsens möte den 13 mars behandlades frågor som till exempel Bokslutskommuniké för 2017, införandet av ett nytt valfrihetssystem för vård- och omsorgstjänster i Örebro kommun och Örebroportens ombyggnad av södra läktaren vid Behrn arena. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag och behandlade bl.a. demokratiinsatser som stärker kunskap om valet.

Protokollen är ännu inte justerade. Hela ärendelistorna hittar du här.

Senast uppdaterad: 13 mars 2018
Publicerad: 13 mars 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?