Stadsbyggnad deltar på MIPIM i Cannes

Snart är det åter dags för MIPIM - en av världens största fastighets- och investeringsmässor. I år hålls mässan den 13–16 mars, och eftersom Örebro är medlem i Stockholm Business Alliance, har vi möjlighet att göra avtryck på denna megaarena med Stockholm som gemensamt varumärke och monter. Tillsammans med andra kommuner kring Stockholm har Örebro deltagit i mässan under flertalet år och fått möjlighet att presentera oss som den attraktiva plats för byggande och investeringar som vi är.

På plats för att representera möjligheterna till investeringar i Örebro finns ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad Ullis Sandberg (S), förvaltningschef för stadsbyggnad Ulrika K Jansson, exploateringschef Erik Skagerlund och etableringsansvarig Pernilla Seger.

Örebro – en attraktiv plats för investering

För den fortsatta utvecklingen av staden är det viktigt att bibehålla kontakt med företag och investerare, men också att hitta nya aktörer som vill vara delaktiga i att skapa bostäder, arbetsplatser och livsmiljöer i Örebro.

– Under årets MIPIM kommer vi att berätta om hur de behov Örebro har idag kan bli en möjlighet för investerare. Vi behöver till exempel fler bostäder med överkomliga hyror som fler grupper kan efterfråga. Vi kommer också att berätta om investerings-möjligheter i våra omvandlingsområden och den framgångssaga Örebro är i logistiksammanhang. Nu finns ju snart plats för fler verksamheter när vi släpper tomterna i Palmbohult, säger Ullis Sandberg.

– Inför MIPIM är ett 10-tal möten med bostads- och verksamhetsutvecklare bokade i förväg. Vi kommer även att delta på ett antal seminarier där vi tar chansen att dela med oss av egna erfarenheter och att lära oss av goda exempel från andra aktörer säger Ulrika K Jansson.

Ett bra tillfälle att marknadsföra Örebro

Sedan 1990 har MIPIM skapat en mötesplats för aktörer inom allt från kontor, bostäder och sjukvård till logistik- och industrisektorer. Mässan har 23 000 deltagare från 90 länder och det finns möjlighet att gå på seminarier, besöka montrar där länder, regioner och företag är utställare och ha egna möten med investerare.

Örebro är en av 16 kommuner inom Stockholm Business Alliance som deltar på mässan med en gemensam monter. Därutöver deltar näringslivet med 31 sponsrande partnerföretag från bygg- och fastighetsbranschen.


Senast uppdaterad: 8 mars 2018
Publicerad: 8 mars 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?