Örebro kommuns kvalitetspris till IT-gymnasiet!

Vid Örebrogalan den 1 mars delade Örebro kommun ut kvalitetspriset Nya steg. Priset tilldelades IT-gymnasiet i Örebro, för deras arbete med att ta fram nya arbetssätt och metoder för att ge bättre möjligheter till måluppfyllelse för varje elev.

Simon Ekdahl är rektor vid IT-gymnasiet i Örebro.

Simon Ekdahl är rektor vid IT-gymnasiet i Örebro.

Långsiktigt utvecklingsarbete

Kvalitetspriset Nya steg delas varje år ut till en verksamhet som med systematisk utveckling i fokus och handlingskraft har åstadkommit förenkling, förnyelse och förbättring till nytta för kommunens medborgare.

IT-gymnasiet är en fristående gymnasieskola med 180 elever och 21 anställda, som funnits i Örebro sedan 2005. Sedan flera år tillbaka har skolan arbetat med ett utvecklingsarbete där ett av målen har varit att samtliga elever som fullföljer sin utbildning vid IT-gymnasiet, ska nå grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier eller motsvarande yrkesexamen.

För att öka måluppfyllelsen har man arbetat med fyra strategier: pedagogiskt ledarskap, kollegialt lärande, formativ bedömning och resursfördelning. Sedan kvalitetsarbetet startade har eleverna nått högre studieresultat och i juni 2017 hade alla elever som slutade på skolan en gymnasieexamen.

Det var Simon Ekdahl, rektor vid IT-gymnasiet i Örebro, tillsammans med förstelärare Andreas Holm som skrev ansökan till kvalitetspriset. Simon hörde först talas om priset på en informationsträff för ett tag sedan och tänkte då på den stora kvalitetsförbättring som skett vid skolan under framförallt de senaste fem åren.

– Det här känns verkligen roligt och jag är stolt över vårt kvalitetsarbete, säger Simon Ekdahl, efter att ha fått beskedet om att skolan vunnit 2017 års kvalitetspris och bland annat tilldelas en prischeck på 100 000 kronor att använda i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Andreas Holm är förstelärare vid IT-gymnasiet i Örebro.

Andreas Holm, förstelärare vid IT-gymnasiet i Örebro, har följt utvecklingsarbetet sedan 2006.

”Vi är duktiga, men kan bli bättre”

– Klart man ska vara nöjd över ett bra arbete, men samtidigt kan man inte bara nöja sig där. Det gäller att stanna upp och analysera. Vi har sett resultaten steg för steg men genom att kolla på utvecklingsarbetet genom ett 5 års-perspektiv, så ser vi de verkliga resultaten. Vi arbetar mycket med att upprepa och förfina det vi märker fungerar, berättar Simon.

– Nu har jag svårt att se ett annat alternativt att arbeta på än det här sättet, tillägger han.

– Senast idag pratade vi om hur utvecklingsarbetet kan fortsätta, det finns alltid någon aspekt som kan förbättras eller förfinas. Vi vill till exempel öka kontakten med näringslivet. Vi är duktiga, men kan bli bättre, säger Andreas.

Målmedvetenhet leder till bättre kvalitet

Andreas Holm har arbetat på skolan sedan 2006 och följt utvecklingen av kvalitetsarbetet:

– Bland det bästa med det här utvecklingsarbetet är att jag får vara en typ av förändringsagent, precis som i undervisningen. Jag tror på det jag gör, eftersom jag vet att det är viktigt och blir därför mer engagerad i arbetet. Jag har varit med länge och det är otroligt roligt att se utvecklingen eftersom jag bryr mig mycket om både platsen och eleverna, säger han.

Kvalitet kan vara svårt att greppa eller bedöma, men Simon tror att bland det viktigaste för ett lyckat kvalitetsarbete är att vara målmedveten:

– Mitt tips till andra som vill utveckla sitt kvalitetsarbete är att vara målmedveten. Sätt ett mål, analysera vilka hinder som kan uppstå och hitta sedan aktiviteter för att undvika hindren. Försök hitta störst effekt för minsta kostnad och var beredd på att ett sådant här arbete tar tid!

IT-gymnasiet i Örebro vann 2017 års kvalitetspris.

IT-gymnasiet i Örebro. Skolan har sedan flera år tillbaka utfört ett utvecklingsarbete för att ge bättre möjligheter till måluppfyllelse för varje elev.

Senast uppdaterad: 2 mars 2018
Publicerad: 2 mars 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?