Utdelning av Jämställdhetspriset och Tillgänglighetspriset

Vid Kommunfullmäktige den 28 februari delades både Örebro kommuns Jämställdhetspris och Tillgänglighetspris ut. Jämställdhetspriset gick till utredningsenheten LSS/SoL vid kommunstyrelseförvaltningen och Tillgänglighetspriset tilldelades projektet Inspelet.

Jämställdhetspriset

– Utredningsenheten LSS/SoL har jobbat länge med att jämställdhetsintegrera sin verksamhet och det har resulterat i en gedigen arbetsmetod. Sen har de även hittat sätt att förbättra uppföljningen av sitt arbete och hålla kvar jämställdhetskompetensen i hela arbetsgruppen. Utredningsenhetens arbete är ett utmärkt exempel på hur jämställdhetsintegrering även leder till andra kvalitetsvinster och rättssäkerhet, säger Murad Artin (V), ordförande i Jämställdhetsdelegationen.

Vid prisutdelningen fick vinnarna ta emot en check på 10 000 kr att använda i det fortsatta jämställdhetsarbetet, blommor och ett diplom.

Ur motiveringen:

”Med stor noggrannhet, delaktighet och träget arbete har utredningsenheten LSS/SoL tagit ett helhetsgrepp kring arbetssätt och metoder. Genom att fokusera på jämställdhet säkerställer utredningsenheten LSS/SoL en rättvis myndighetsutövning och ett professionellt bemötande gentemot alla, oavsett kön.”

Om priset

Örebro kommun delar varje år ut ett internt jämställdhetspris. Priset går till en person eller verksamhet som i sitt arbete bidrar till en varaktig jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Syftet med priset är att lyfta fram goda exempel och inspirera andra och på så sätt förbättra jämställdhetsarbetet i Örebro kommun.

Juryn har bedömt nomineringarna bland annat utifrån om arbetet bidrar till en hållbar jämställdhet, nytänkande och långsiktighet, är en inspiration för andra samt visar på engagemang och intresse för frågan.

Här kan du läsa mer om Jämställdhetspriset.

2017 års jämställdhetspris delades ut till utredningsenheten LSS/SoL vid Kommunfullmäktige den 28 februari.

Vinnarna av Jämställdhetspriset fick bland annat ta emot en check på 10 000 kr. Från vänster: Fisun Yavas (S), Lena Andersson, Murad Artin (V) ordförande i Kommunstyrelsens jämställdhetsdelegation, Hanna Sahlqvist, Sara Fredriksson och Sofia Fransson.

Tillgänglighetspriset

2017 års tillgänglighetspris tilldelades projektet Inspelet, som genom ett nytt syn­sätt och en genomtänkt metod strävar efter att fler unga och ungdomar med funktionsnedsättning ska börja idrotta.

Ur motiveringen:

”Projektet Inspelet har ökat samverkan mellan föreningar och inkluderat personer med funktionsnedsatta i sin verksamhet och genom normkritiskt arbetssätt öppnat upp för barn och ungdomar med funktionsnedsättning att ta del av idrotts-föreningars utbud. Genom att ställa frågan om alla ska passa in i idrotten eller om idrotten ska passa alla skapar föreningarna meningsfull fritidssysselsättning.”

Om priset

Varje år delar Örebro kommun ut ett tillgänglighetspris till enskilda personer, företag, föreningar, organisationer eller kommunala verksamheter i Örebro som gjort något bra för att öka tillgängligheten i vårt samhälle. Vinnare utses av Kommunala tillgänglighetsrådet.

Priset delades ut vid Kommunfullmäktige den 28 februari och bestod av en check på 5000 kr att använda i det fortsatta tillgänglighetsarbetet, blommor och diplom.

Här kan du läsa mer om Tillgänglighetspriset.

2017 års Tillgänglighetspris tilldelades projektet Inseglet under Kommunfullmäktige den 28 februari.

Under förmiddagen delades Tillgänglighetspriset ut. Från vänster: Carina Toro Hartman (S) ordförande Tillgänglighetsrådet, David Fast, Lennart Jansson och Gun Carlestam Levin (S).

Senast uppdaterad: 1 mars 2018
Publicerad: 1 mars 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?