Beslut i Kommunstyrelsen i februari

På Kommunstyrelsens möte den 13 februari behandlades frågor som till exempel justerad budget utifrån en ny skatteprognos, rapporten om Open Art, och nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag.

Protokollen är ännu inte justerade. Hela ärendelistorna hittar du här.

Senast uppdaterad: 14 februari 2018
Publicerad: 14 februari 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?